Aangezien het corona virus zich nu in een razend tempo verspreid en wij ook de maatregelen van de overheid en het RIVM in acht nemen. Is er bij ons het volgende veranderd:

  1. Bewaar ten alle tijden 1,5 afstand van personeel en overige klanten (ook wanneer u in de rij staat bij de deur).
  2. Één klant per keer word toegestaan in het kantoortje van het dierenpension.
  3. Kom bij het brengen en halen van uw huisdier alleen en niet met het hele gezin.

De boven genoemde maatregelen zijn genomen om de veiligheid van u en ons personeel te waarborgen. Wij zouden het waarderen wanneer u deze maatregelen serieus neemt.

Bewaar 1,5 afstand van elkaar

Willen wij u er op attenderen dat wanneer u uw huisdier bij ons komt brengen, u minimaal 1,5 meter afstand dient te bewaren van andere klanten en personeelsleden. Hiermee proberen wij verspreiding van het virus tegen te gaan. En de veiligheid van u en het personeel te bewaren.

Één klant per keer in het kantoortje

Omdat het kantoortje van het dierenpension niet erg groot is hebben wij besloten dat het voor de veiligheid van u en ons personeel beter is om nog maar één klant per keer toe te staan in de ontvangt ruimte. Mocht het niet anders kunnen omdat u slecht ter beent bent of begeleiding nodig heeft dan maken wij hier natuurlijk een uitzondering op.

Kom bij het brengen en halen alleen!

Om het aantal mensen die een bezoek brengen aan ons dierenpension te minimaliseren hebben wij besloten dat het verstrandiger is om uw huisdier alleen te komen brengen. Want hoe minder mensen met elkaar in aanraking komen des te beter we verspreiding tegen kunnen gaan.

Wilt u meer weten over het corona virus. Kijk dan op de website van het RIVM.